Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Cerbelux Oy, Hansatie 1 B 24, 13430 Hämeenlinna (myöhemmin Cerbelux Oy).

Y-tunnus on 3012143-6.

Rekisterin nimi

Asiakastietojärjestelmä

Rekisterin käyttötarkoitus

Cerbelux Oy:n asiakastietojärjestelmän rekisteri perustuu Cerbelux Oy:n asiakassuhdetta varten kerättyihin tietoihin, jotka tallennetaan asiakasrekisteriin. Kerätyt tiedot ovat asiakassuhteeseen tai henkilön ammattinimikkeeseen tai henkilötietoon liittyvät tiedot (yrityksen nimi/nimi, yhteystiedot, laskutustiedot). Henkilötietoja kerätään tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten asiakkaiden sekä sidosryhmien suostumuksella (tilaus ja laskutus).

Asiakastietojärjestelmäämme rekisteröidään asiakkaat. Rekisteriä käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen (mm. tuotetoimitukset ja laskutus) ja markkinointiin (uutiskirjeet). Cerbelux Oy ei kerää yksityishenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään Cerbelux Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat

1. yhteystiedot

2. asiakassuhteeseen perustuvat tiedot

Tietojen luovutus

Cerbelux Oy ei luovuta tietoja kolmansille osapuolille tai automaattisesti muille Cerbelux Oy:n kumppaneille.

Joissakin tapauksissa on kuitenkin tarve siirtää tietoa kolmansille osapuolille, esim. säilytystä, analytiikkaa tai markkinointia varten. Käytämme näihin tarkoituksiin vain luotettuja yhteistyökumppaneita, joiden kanssa olemme tehneet kattavat tietosuoja- ja tiedonkäsittelysopimukset. Sopimuksissa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

Cerbelux Oy:n yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen poisto ja tarkastus

Asiakkaalla on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Asiakkaalla on myös oikeus saada tietoonsa itseään koskevat tallennetut tiedot ja mahdollisuus pyytää päivittämään tai poistamaan tietoja.

Asiakas voi milloin tahansa poistua sähköpostilistaltamme ja kieltäytyä sähköisestä suoramarkkinoinnistamme sähköisen uutiskirjeen linkistä.

Jos haluat tarkastaa tietosi, niin tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Cerbelux Oy, Hansatie 1 B 24, 13430 Hämeenlinna. Pyynnöt pyritään käsittelemään kohtuullisen ajan sisällä.

Cerbelux Oy poistaa oma-aloitteisesti myös rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta.

Lisätietoja: tietosuojavaltuutetun toimisto